Η ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο γάμο. Πολλές φορές συνδυάζεται και με ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά η ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι χρησιμότερη για δυσκολίες που σχετίζονται με την επικοινωνία, δέσμευση, σεξουαλικότητα, τους ρόλους κ.τ.λ. Καθώς πολλές φορές το ζευγάρι “χάνεται” στην καθημερινότητά του, είτε στις υποχρεώσεις του, η επικοινωνία και η μεταξύ τους σχέση φθίνει ποιοτικά με αποτέλεσμα τις συγκρούσεις, τη μοναξιά και την απομάκρυνση. Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι η επαναφορά της επικοινωνίας μεταξύ του ζεύγους και η διαχείριση των μεταξύ του ζεύγους ζητημάτων.

 

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία αφορά ολόκληρη την οικογένεια και συνδυασμό αυτής (π.χ. μητέρα – παιδί). Όπως στην ψυχοθεραπεία ζεύγους έτσι και στην οικογενειακή ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Τυπικά υπάρχει ένας ‘αναγνωρίσιμος ασθενής’ (π.χ. συμπεριφορά του ανήλικου μέλους) αλλά η θεραπεία εστιάζεται στους τρόπους που κάθε μέλος της οικογένειας συνεισφέρει στην δυσαρμονία.