Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο ψυχοθεραπευτής και ο θεραπευόμενος από κοινού μπορούν να αποφασίσουν τη συνέχεια ή τον εμπλουτισμό της θεραπείας με την ένταξη του θεραπευόμενου σε μια θεραπευτική ομάδα.

Στόχος των θεραπευτικών ομάδων είναι η έκθεση του ατόμου σε ένα ασφαλές και μη επικριτικό ομαδικό περιβάλλον, όπου πλέον η ομάδα αποκτά τη δική της δυναμική. Κάθε ομαδική θεραπευτική συνεδρία διαρκεί 2 ώρες και πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα. Η ομαδική θεραπεία λαμβάνει διάφορες μορφές, με βάση τον στόχο, το σκοπό και τις τεχνικές που εφαρμόζονται.

Απευθύνεται σε ομογενή ή ετερογενή ομάδα και μπορεί να έχει υποστηρικτικό, βιωματικό χαρακτήρα ή να προσφέρει ψυχοεκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών συνεδριών παρέχεται υποστήριξη όχι μόνο από τους δύο ψυχοθεραπευτές/συντονιστές αλλά και από τα μέλη της ομάδας, όπου νοιώθουν άνετα να εκφράσουν ό,τι τους απασχολεί.

Ενδεικτικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν τις θεραπευτικές ομάδες:

 

  • Θέματα αυτοπεποίησης
  • Ζητήματα σχέσεων
  • Οικογενειακή ισορροπία
  • Βελτίωση ποιότητας ζωής
  • Υποστήριξη και πραγματοποίηση αλλαγών