Κατά τη διάρεκια των ατομικών συνεδριών, ο ψυχοθεραπευτής και ο θεραπευόμενος εργάζονται συλλογικά ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα, να κατανοηθούν συμπεριφορές και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του θεραπευόμενου. Συζητούνται και αναλύονται πρότυπα συμπεριφοράς, συναισθήματα, στρατηγικές αντιμετώπισης και παράλληλα αναζητώνται οι βαθύτερες αιτίες μη λειτουργικών συμπεριφορών. Οι ατομικές συνεδρίες λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένη ημέρα και ώρα εβδομαδιαία και διαρκούν 50 λεπτά. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με τα αιτήματα του θεραπευόμενου αλλά και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων. Ζητήματα που απασχολούν συχνά τους θεραπευόμενους είναι τα εξής:

 

  • Κρίσεις άγχους
  • Κρίσεις πανικού
  • Βελτίωση ποιότητας ζωής
  • Κατανόηση τρόπου σκέψης
  • Συμπεριφορές τρίτων
  • Οικογενειακή ισορροπία
  • Ζητήματα αυτοπεποίθησης
  • Βελτίωση σχέσεων με τους “σημαντικούς άλλους”
  • Σκέψεις για το μέλλον και το παρελθόν
  • Ζητήματα που αφορούν το παρόν