Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα, πιστοποιημένο από την Gordon International, βασίζεται στη φιλοσοφική και συμβουλευτική προέγγιση του Carl Rogers, τη γνωσή προσωποκεντρική θεώρηση, όπου το άτομο είναι στο επίκεντρο και αυτό αποτελεί τον “οδηγό”. Ο έγκριτος κλινικός ψυχολόγος, ο Dr. Gordon, μαθητής του Carl Rogers, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο DePauw, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Ohio, και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Chicago, όπου και εργάστηκε για πέντε χρόνια.

Έγραψε εννέα βιβλία: «Group-Centered Leadership», «Parent Effectiveness Training (P.E.T.)», «Leader Effectiveness Training (L.E.T.)», «Teacher Effectiveness Training (T.E.T.)», «Parent Effectiveness Training in Action», «Discipline That Works, Sales Effectiveness Training» (μαζί με τον Carl Zaiss), «Making The Patient Your Partner» (μαζί με τον W. Sterling Edwards, M.D.) και «Good Relationships: What Makes Them, What Breaks Them» (μαζί με τον Noel Burch). Τα βιβλία του εκδόθηκαν σε 28 γλώσσες και έχουν πωληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Επιπλέον, ο Dr. Gordon δημοσίευσε πάνω από 50 άρθρα σχετικά με την ηγεσία των οργανισμών, τις επικοινωνίες, τη συμβουλευτική, την πειθαρχία, την ανατροφή των παιδιών, την επίλυση των συγκρούσεων και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Το πρόγραμμα Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα το πρωτοπαρουσίασε το 1962 και έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς ως το πρώτο εργαστήριο για γονείς με βάση τις δεξιότητες. Προκάλεσε τη γέννηση του διαδεδομένου σήμερα κινήματος για τα εργαστήρια των γονέων στις ΗΠΑ, και έχουν συμμετάσχει σε αυτό από ένα εκατομμύριο γονείς σε 43 χώρες. Μια αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου «Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα» κυκλοφόρησε το 2000, ενώ το 2006 ο GTI επανεξέδωσε το πρόγραμμα και τα υλικά του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Γονέα.

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα δεν αποτελεί άλλη μια “Σχολή γονέων”. Στόχος του δεν είναι να διδάξει τιμωρητικά τους γονείς, ούτε να τους “επαναφέρει στα θρανία”. Αντιθέτως, στόχος του Εργαστηρίου είναι η βιωματική επανατοποθέτηση των γονιών έναντι των παιδιών, η αποτελεσματική επικοινωνία, η επίλυση συγκρούσεων, η αποφυγή θυμού και οργής που πληγώνουν της οικογένειας και η αντικατάστασή της με διαδικασίες αρμονικής επίλυσης και εξομάλυνσης.

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα ολοκληρώνεται μετά από δέκα 3ωρες βιωματικές συναντήσεις, όπου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του Εργαστηρίου από την Gordon Hellas, επίσημο αντιπρόσωπο της Gordon International στην Ελλάδα. Το κόστος συμμετοχής στο Εργαστήριο ανέρχεται στα 220 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) το άτομο (380 το ζευγάρι) και περιλαμβάνει:

  • Δέκα τρίωρες ομαδικές συναντήσεις και βιωματική εκπαίδευση
  • Το βιβλίο “Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα”, του Dr Thomas Gordon
  • Το αντίστοιχο τετράδιο ασκήσεων
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής από την Gordon Hellas

 

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα διενεργείται δύο φορές τον χρόνο, αρχές Οκτωβρίου και Απρίλιο και πραγματοποιείται απογευματινές ώρες (18.00 – 21.00).

Παράλληλα με το σεμινάριο παρέχεται, κατόπιν συνεννόησης, η δυνατότητα απασχόλησης των παιδιών των γονέων που συμμετέχουν στο Εργαστήρι Αποτελεσματικού Γονέα, σε βιωματικές εκπαιδευτικές παράλληλες δραστηριότητες με στόχο:

  • Την ενίσχυση των συναισθημάτων των παιδιών
  • Την αποτελεσματική έκφραση των συναισθημάτων τους
  • Τη βελτίωση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας

 

Η κράτηση της θέσης σας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω email (info@diktioathens.gr) είτε τηλεφωνικά στο 2114122493. Κάθε εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται το περισσότερο από 10 συμμετέχοντες.